Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy on perustettu hankkimaan, omistamaan ja ylläpitämään Helsingin seudun liikenteessä eli HSL-alueen liikenteessä tarvittava uusi junakalusto. Yhtiö järjestää myös rahoituksen ja varikkotilat hankittavalle junakalustolle.

Junakalustoyhtiön ydintehtävänä on hoitaa hankinnat ammattitaidolla ja tehokkaasti. Pitkäjänteinen hankintastrategia ja suuret toimituserät varmistavat sekä hankintaehdoiltaan että rahoitukseltaan kokonaistaloudellisesti parhaat ratkaisut.

Junakalustoyhtiön strategia

Asiantunteva kalustopalvelu pääkaupunkiseudun joukkoliikennetarpeisiin
Kaluston arvon säilyttäminen elinkaaripalvelujen avulla
Uusien varikkoratkaisujen kehittäminen
Uusien teknologiaratkaisujen hyödyntäminen lisäarvon tuottamiseksi
Alustava varikkoselvitysraportti valmistui

HSL-alueen lähijunaliikenteen alustava varikkoselvitys valmistui

Junakalustoyhtiö on laatinut HSL-alueen junien alustavan varikkoselvityksen, joka sisältää arvion tarvittavien varikoiden määrästä, varikoiden toiminnallisista vaatimuksista kaluston huoltotarpeet huomioiden, varikoiden yhdessä muodostamasta toiminnallisesta kokonaisuudesta HSL-lähijunaliikenteessä sekä varikoiden potentiaalisista sijainneista.

Chevron right
Digirata

Raideliikenne digitalisoituu

Tulevaisuuden rautatiet tarvitsevat modernin ja kustannustehokkaan ratkaisun, jolla liikennemuodon kilpailukyky turvataan. Junakalustoyhtiö on mukana kehityksessä osallistuen kansalliseen Digirata-hankkeeseen: https://digirata.fi/

Chevron right